เสธ.อู้แนะรัฐเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภาสรรหา แสดงความคิดเห็นว่าช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรีควรพิจารณา ยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แล้ว สถานการณ์ต่างๆ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งภาคธุรกิจได้
เรียกร้อง เนื่องจากเป็นอุปสรรต่อการลงทุน ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องฟังควงามคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่ายในสังคม ไม่ควรฟังความคิดเห็นจากรายงานความมั่นคงเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ขึ้นอีก นายกรัฐมนตรีก็สามารถประกาศ
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใหม่ได้

นอกจากนี้ พลเอกเลิศรัตน์ ยังกล่าวอีกว่า เมื่อผู้ต้องหาในคดีก่อการร้าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ จะส่งสำนวนให้อัยการได้พิจารณาเพื่อส่งฟ้องแล้วนั้น ย่อมเป็นอีกเหตุผลที่ต้องประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เนื่องจากเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมแล้ว และคดีพิเศษหลังจากนี้ ดีเอสไอ ก็สามารถรับไปรับผิดชอบได้