วิปรัฐมั่นใจพรบ.งบฯรายจ่ายปี54ผ่าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล กล่าวถึงร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 ที่จะมีการพิจารณาในการประชุมสภาผู้ แทนราษฎรสมัยสามัญนิติบัญญัติ ว่าที่ประชุมวิปรัฐบาลมีมติเห็นควรไม่ให้รัฐมนตรีลงคะแนนเสียง ใน การโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ เพื่อไม่ให้ฝ่ายค้านนำไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ เพราะอาจจะทำให้ เสียเวลาในการพิจารณาในสมัยประชุมนี้ ขณะเดียวกัน ยืนยันว่าแม้รัฐมนตรีจะไม่มีการ โหวตลงคะแนน แต่ก็มั่นใจว่า เสียงของรัฐบาลจะสามารถผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้โดยไม่ มีปัญหา รวมทั้ง วิปรัฐบาลจะเสนอแนวทางดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามวิป
รัฐบาลเตรียมเสนอกฎหมายเข้าสู่สภา 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ และกฎหมายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการรับ
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่นด้วย