พณ.เช็กสต๊อกข้าวคลังสินค้าพิจิตรอยู่ครบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจิระวุธ ชัยโยธา การค้าภายในจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้มีมาตรการให้เฝ้าคุมเข้มและเช็กสต๊อกข้าวสาร ของ จ.พิจิตร ที่มักปรากฏเป็นข่าวบ่อยครั้ง ว่ามีเจ้าของโกดังหรือเถ้าแก่โรงสีที่ เป็นผู้รับฝากสินค้าทำตัวเป็นขโมยเสียเอง ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจเช็กนับสต๊อกข้าวสารในโกดังต่างๆ 20 แห่ง ที่ใช้เก็บข้าวสารเป็นคลังสินค้ากลาง

โดยเป็นข้าวอยู่ในความรับผิดชอบ ของ อตก. และ อคส. ซึ่งจาการตรวจนับครั้งล่าสุด พบว่า โกดังกลางคลังสินค้า ในจังหวัดพิจิตร มีปริมาณข้าวสารที่เก็บไว้ตั้งแต่ปี 2551 / 2552 ทั้งข้าวนาปี และ ข้าวนาปรัง มีจำนวน 2,353,035 กระสอบ หรือ 205,175 ตัน ยังคงมีปริมาณอยู่ครบ และพร้อมหากรัฐบาลมีการประมูลขายเพื่อการส่งออก หรือ ขายภายในประเทศ ก็พร้อมที่จะส่งมอบได้ทันที ส่วนมาตรการเฝ้าระวังการขโมยข้าวสารในสต๊อก หรือ ในคลังสินค้า ก็มีการติดกล้องวงจรปิด มียามเฝ้า และประสานกับตำรวจท้องที่ ให้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ดังกล่าว

สำหรับคลังสินค้ากลาง 20 แห่ง ที่เก็บข้าวสารของทางรัฐบาลที่เป็นข้าวขาว 5 % ข้าวขาวหอมจังหวัด , ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 , ข้าวเหนียว , ข้าวเหนียว 10 % คละ ซึ่งล้วนเก็บข้าวไว้ตั้งแต่ปี 2551/2551 ดังกล่าว