UAEระบุBlackBerryภัยคุกคามความมั่นคงปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตามแถลงการณ์ที่ออกมา เมื่อวันอาทิตย์ (25) ที่ผ่านมา ระบุว่า ผลลัพธ์ของข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน BlackBerry ของ บริษัท รีเสิร์ช อิน โมชั่น จากประเทศแคนาดา จะถูกจัดเก็บในโปรแกรมใช้งาน BlackBerry ซึ่งอาจมีผู้ไม่หวังดี นำการบริการดังกล่าวมาใช้ในทางที่ผิด และสามารถก่อให้เกิดความรุนแรงทางสังคม , กฎหมาย และจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ นอกจากนี้ ข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งจะถูกเก็บบันทึกในต่างประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตทางกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเป็นเรื่องที่ยากต่อการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าว ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความพยายามของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการควบคุมการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารในประเทศแถบภูมิภาคอ่าว รวมถึง เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ อย่าง ดูไบ และพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำมันอุดมสมบูรณ์อย่างกรุงอาบูดาบี ซึ่งจากกรณีนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบาล ได้เร่งการตรวจสอบเว็บไซต์ และสื่อรูปแบบอื่น ๆ ที่เล็งเห็นว่า อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ

โดย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถือเป็นประเทศที่สอง ที่มีการโต้เถียงกันในเรื่องความไม่ปลอดภัยของการใช้งาน BlackBerry ต่อจากรัฐบาลบาห์เรน ซึ่งได้เตือนเรื่องการใช้ข้อกฎหมายกับผู้ใช้งาน BlackBerry ที่แบ่งปันข้อมูลในประเทศ ผ่านโปรแกรมการสนทนาบนอุปกรณ์ดังกล่าว ขณะที่ ต้นสังกัดของ BlackBerry เอง ยังไม่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นใด ๆ กับเรื่องที่เกิดขึ้น

ที่มา
http://www.ctv.ca/CTVNews/SciTech/20100726/uae-blackberry-threat-100726/