รมว.วธ.ปล่อยขบวนรถเทียนพรรษา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลัง เป็นประธานในพิธีปล่อย ขบวนรถเทียนพรรษา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2553 ว่า ในงานเทศกาลต่างๆ กระทรวงวัฒนธรรม จะร่วมจัดงานกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน เห็นว่าวันอาสาฬหบูชา จะช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่น ในครอบครัวและสังคม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม สำหรับบรรยากาศทั่วไป ขณะนี้ พุทธศาสนิกชนทุก เพศทุกวัย ได้เข้าร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ที่บริเวณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นจำนวนมาก
มีการจัดนิทรรศการ วันอาสาฬหบูชาและฟังธรรมเทศนา รวมถึง กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย