เปิดถกมรดกโลกยกพท.พิพาทไทย-เขมรหารือ

เปิดถกมรดกโลกยกพท.พิพาทไทย-เขมรหารือ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนของยูเนสโก จะหารือเกี่ยวกับสถานะ 3 เรื่องใหญ่ ที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้ง โดยมีพื้นที่ปัญหาระหว่าง ปาเลสไตน์ - อิสราเอล , โคโซโว-เซอร์เบีย และพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา

สื่อบราซิล รายงานข่าวว่า พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.- 3 ส.ค. ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยมีคณะกรรมการมรดกโลกแห่งสหประชาชาติ ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ผู้เชี่ยวชาญราว 800 คน จาก 187 ประเทศ ซึ่งจะมีการตรวจสอบรายชื่อของรายการของมรดกโลก โดย ยูเนสโก การวิเคราะห์นี้ จะทำให้การตัดสินใจอยู่ที่ 31 รายการ ที่มีชื่อของคุณสมบัติ แต่ถือว่า สถานะมีปัญหาอย่างมาก โดยองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ ยังมีการประเมิน 41 รายการ ที่วอนขอเข้าในรายการ

สำหรับพิธีเปิด มี นาย ชูล่า เฟร์ไรร่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบราซิล กล่าวว่า ตัวแทนของยูเนสโก จะหารือเกี่ยวกับสถานะของ 3 ปัญหาหลักใหญ่ ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้ง โดยมีพื้นที่พิพาทระหว่าง ปาเลสไตน์ กับ อิสราเอล , สอง พื้นที่พิพาท โคโซโว กับ เซอร์เบีย และสาม ข้อพิพาทพื้นที่ปัญหาระหว่าง ไทย กับ กัมพูชา