ขนส่งลำปางเตือนผู้ขับขี่ใช้ถนนช่วงเทศกาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยในช่วงเวลานี้มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ได้แก่ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 24