เอแบคโพลเผยปชช.71.8%ไม่ เห็นด้วยขึ้นภาษี

เอแบคโพลเผยปชช.71.8%ไม่ เห็นด้วยขึ้นภาษี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบคโพล เผยผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคต่อแนวทางการขึ้นภาษีของรัฐบาล พบ ร้อยละ 71.8 ไม่เห็นด้วย เหตุภาระรายจ่ายสูง รายได้ลดลง

ศูนย์วิจัยเอแบคโพล เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องผู้บริโภคคิดอย่างไรต่อแนวทางขึ้นภาษีของรัฐบาล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.8 ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการขึ้นภาษีของรัฐบาล เนื่องจากขณะนี้มีภาระรายจ่ายสูง แต่รายได้น้อย อาจกระทบต่อคนส่วนใหญ่ โดยเห็นว่า รัฐบาลควรวางมาตรการจัดเก็บภาษีจากคนที่มีรายได้สูงมากกว่า โดยร้อยละ 2.8 เห็นด้วยกับนโยบายขึ้นภาษี เพราะเป็นการสร้างรายได้ให้รัฐบาล นำเงินมาบริหารประเทศอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปีประชาชน มีรายได้ลดลงร้อยละ 48.8 โดยรายได้ครัวเรือนลดลงถึง ร้อยละ 41.7