หาดใหญ่โพลเผยปชช.หนุนแผนปรองดอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หาดใหญ่โพลหรือสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้สรุปผลการสำรวจความ คิดเห็นของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับมุมมอง เกี่ยวกับสื่อและเครือข่าย สังคมออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.3 เห็นด้วย ให้ดำเนินการปฏิรูปสื่อมวลชน เพื่อความปรองดองของคนในชาติ โดยร้อยละ 46.5 มองว่า สื่อทำให้เกิดความรุนแรง ในสังคมไทย ขณะที่ร้อยละ 61.7 เห็นว่า การที่เฟซบุ๊ก ทำตลาดในรูปแบบการเติมเงิน จะส่งผลกระทบต่อเยาวชนไทยมีเพียงร้อยละ 38.3 เห็นว่า ไม่ส่งผลกระทบ ส่วนความ คิดเห็น ต่อภัยอันตรายที่เกิดจากเฟซบุ๊ก พบว่าร้อยละ 55.2 เห็นว่า วัยรุ่นมีการใช้ภาษาไทย ในรูปแบบแปลกๆ และไม่เหมาะสมรองลงมา เป็นการแชทออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่อาชญากรรม ของวัยรุ่น การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม คลิปวิดีโอโป๊ และการหึงหวงของคู่รัก แฟนและกิ๊ก โดยที่นักเรียนและนักศึกษามีความเป็นห่วง ในเรื่องของแชทออนไลน์ ซึ่งจะนำ ไปสู่อาชญากรรม ของวัยรุ่นมากที่สุด ร้อยละ 54.4