ดต.สงขลาร้องรัฐเวนคืนที่ดินไม่เป็นธรรม

ดต.สงขลาร้องรัฐเวนคืนที่ดินไม่เป็นธรรม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางซ่วนเนี่ยว บัวอนนท์ ชาวบ้าน ม.4 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ ด.ต.ภิรมย์ บัวอนนท์ ลูกชาย ยังคงเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรม เรื่องค่าเวนคืนที่ดิน ที่มีการขุดคลองระบายน้ำตัดผ่าน โดยล่าสุด ได้ร่วมกับญาติๆ ช่วยกันทำรั้วลวดหนามปิดกั้นถนนสองฝั่งคลองระบายน้ำ ร.3 ในพื้นที่หมู่ที่ 4
ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ พร้อมกับขึ้นป้ายไวนิลห้ามผู้ใดบุกรุก เนื่องจากอ้างว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าว ซึ่งได้มีการขุดคลองระบายน้ำตัดผ่าน ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองยังไม่มีการโอนหรือซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเรียกร้องให้กรมชลประทาน เร่งเจรจาเกี่ยวกับค่าเวนคืนที่ดินในบริเวณดังกล่าว หลังจากที่
ผ่านมา 9 ปี ยังไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากสองแม่ลูก อ้างว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขอเวนคืนที่ดิน จากกรมชลประทาน จากราคาประเมินไร่ละ 440,000 บาท เหลือเพียง 220,000 บาท ขณะที่การรังวัดพบว่า ที่ดินบางส่วนหายไป พร้อมประกาศจะขอสู้อย่างถึงที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง แต่ก็พร้อมที่จะเจรจากับทุกหน่วยงาน หากมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือ