นายกฯแนะคนไทยยึดศีล 5 นำทางชีวิต

นายกฯแนะคนไทยยึดศีล 5 นำทางชีวิต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผย ผ่านรายการ เชื่อมั่นประเทศไทย กับนายกอภิสิทธิ์ ในวันนี้โดยเป็นการสนทนาธรรม กับ พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เกี่ยวกับ การ ปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษา โดยเนื้อหาการสนทนา จะเป็นการนำธรรมะมาปฏิบัติใช้ โดยได้ยกตัวอย่างศีล 5 ที่นำมาใช้ในยุคปัจจุบัน ทั้งการ ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งการเบียดเบียนก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งการทุจริต คอรัปชั่น การคดโกง ซึ่งจะเป็นปัญหาลูกโซ่ตามมา ซึ่งการรักษาศีล และควบคุม กิเลสตัณหา หากทำได้ สังคมประเทศไทยจะดีขึ้นมาก รวมทั้ง ทัศนคติต่างๆ ก็จะลดลง สร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งหากมีสติ การใช้ชีวิตในสังคมก็จะมีสติ ไม่ประมาท

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึง การปฏิบัติตนเองในช่วงเข้าพรรษาว่า อยากขอให้ประชาชน ยึดแนวคิด การรักษาศีลไม่ประมาท ในการดูแลบ้านเมือง เพื่อให้เดินหน้าต่อไป หากยังมัวคิดแต่เรื่องการเอาชนะ วนเวียน อยู่ในวังวนเดิมๆ ควรคิดหาทางที่จะเดินไปข้างหน้า พัฒนาประเทศร่วมกัน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ไม่ใช่เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้เลือกตัดสินใจเอง ว่าต้องการให้บ้านเมือง เป็นอย่างไร เดินหน้าหรืออยู่ในวังวนเดิม


นายกรัฐมนตรี ยังถึง การยกเลิกพรก.ฉุกเฉินว่า ได้พิจารณายกเลิกไปในบางจังหวัดยังเหลืออีก 16 จังหวัดที่มีการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินอยู่ แต่ที่ผ่านมามีความเห็นหลากหลายทั้งจากคณะกรรมการปฏิรูปฯที่เสนอให้รัฐบาลยกเลิกพรก.ฉุกเฉินโดยเร็ว หากในพื้นที่ใดมีการใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ไม่เหมาะก็พร้อมให้ตรวจสอบ รัฐบาลจะเร่งรัดทบทวนและทยอยยกเลิกพรก.ฉุกเฉินทั้ง 16 จว.ตามกลไกที่เหมาะสมโดยเร็วซึ่งต้องอยู่บนความพอดีและรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด