โพล ปชช.ไม่เห็นด้วยรัฐขึ้นภาษี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยเอแบคโพล เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องผู้บริโภคคิดอย่างไร ต่อแนวทางขึ้นภาษีของรัฐบาล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.8 ไม่เห็นด้วย เพราะขณะนี้ค่าใช้จ่ายมีมากพอแล้ว ค่าครองชีพสูง รายได้น้อย จะกระทบกับความเดือดร้อน และเห็นว่า รัฐบาลควรมีมาตรการจัดเก็บภาษีจากคนที่มีรายได้มากกว่า ขณะที่ผู้เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว มีเพียง 2.8 เท่านั้น โดยมองว่า จะได้นำเงินภาษีมาใช้ในการบริหารประเทศ ซึ่งเรื่องการขึ้นภาษีครั้งนี้นั้น ประชาชนร้อยละ 47.2 ยังมีความรู้สึกเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเท่าเดิม ขณะที่ ร้อยละ 37.2 มีความเชื่อมั่นลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจยังพบว่า รายได้ของประชาชนในรอบ 6 เดือนแรกของปี พบว่า 48.8% รายได้ลดลง ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่า เมื่อนำรายได้ของทุกคนในครอบครัวมารวมกันแล้ว พบว่า รายได้ครอบครัวลดลง ถึง 41.7% หากรัฐบาลขึ้นภาษี ย่อมมีผลกระทบต่อการครองชีพแน่นอน