ผอ.เขื่อนศรีนครินทร์ปรับแผนปล่อยน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายณรงค์ ไทยประยูร ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.ท่ากระดานอ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี กล่าวถึง กรณีที่สมาคมชาวแพชาวเรือจังหวัดกาญจนบุรี ร้องเรียน ถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำแควใหญ่ กับ แม่น้ำแควน้อย มีระดับน้ำลดลงจนเกิดผลกระทบต่อ แพล่อง
และธุรกิจทางน้ำ ว่าสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ กับ เขื่อนวชิราลงกรณ์ แต่เดิมในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 ทางเขื่อนศรีนครินทร์ และ เขื่อนวชิราลงกรณ์ มีการปล่อยน้ำตามปกติ รวมวันละ 39 ล้าน ลบ.เมตร โดย เขื่อนศรีนครินทร์ ระบายน้ำวันละ 20 ล้าน ลบ.เมตร ส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์ ระบายวันละ 19 ล้าน ลบ.เมตร โดยปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งสองแห่ง ยังมีปริมาณมากพอเพียง

สำหรับการผลิตไฟฟ้าและใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมถึงช่วยในการทำการเกษตรได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง แต่เนื่องจากขณะนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์ มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดระดับลงมาก ดังนั้นจึงสามารถปล่อยน้ำได้แค่วันละ 3 ล้าน ลบ.เมตร เท่านั้น ส่วนทางเขื่อนศรีนครินทร์ ในช่วงเดือน ก.ค.2553 จะต้องปล่อยน้ำแค่ 15 ล้าน ลบ.เมตร ต่อวัน จึงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแควน้อย รวมถึงแม่น้ำแม่กลองลดลงได้แต่เมื่อได้รับการแจ้งเรื่องผลกระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวล่องแพ ดังนั้นทางเขื่อนศรีนครินทร์ จึงปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มเป็น 20 ล้าน ลบ.เมตร เหมือนเดิม จึงทำให้สถานการณ์การลดลงของระดับน้ำเป็นปกติแล้ว