สนง.ป้องกันฯเชียงรายเตือนระวังน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย ได้มีหนังสือถึงทุกอำเภอของ จ.เชียงราย รวม 18 อำเภอ ให้มีการเฝ้าติดตาม เรื่องภาวะน้ำท่วม
ฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ หลังจากที่ จ.เชียงราย ได้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นวันที่ 3 และมีปริมาณมาก นอกจากนี้ จากการสำรวจ พบว่า น้ำในแม่น้ำแต่ละสาย เพิ่มปริมาณสูงขึ้น โดยเฉพาะลำน้ำสายหลัก โดยเฉพาะลำน้ำแม่กรณ์ ลำน้ำแม่กก ลำน้ำแม่ลาว ดังนั้น จึงต้องมีการเฝ้าระวัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย ยังให้มีการแจ้งเตือน และยังให้มีการตั้งชุดมิสเตอร์เตือนภัย ให้มีการเฝ้าระวังแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ว่า ถ้าหากมีปริมาณน้ำฝนเกินปริมาณที่กำหนด ให้สามารถแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทันที