การเมืองไทย-พิพาทชายแดนทำด่านปอยเปตหด

การเมืองไทย-พิพาทชายแดนทำด่านปอยเปตหด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวพนมเปญโพสต์ ของกัมพูชา รายงานวานนี้(23) ระบุ จำนวนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางข้ามด่านพรมแดนปอยเปตตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 280,454 คน ซึ่งลดลงร้อยละ 14.64 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 328,584 คน โดยแบ่งเป็นชาวต่างชาติที่ข้ามจากไทยไปกัมพูชา 141,805 คน ลดลงร้อยละ 13.23 จากปีก่อน ที่มีผู้ข้ามด่านพรมแดน 163,443 คน และ ออกจากกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น138,649 คน ลดลงร้อยละ 16.04 จากปีที่แล้วที่ 165,141 คน ซึ่งถือว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับด่านสำคัญที่เชื่อมระหว่าง
ประเทศกัมพูชา กับ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศกัมพูชา กับ ประเทศเวียดนาม

โดยเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนของกัมพูชา กล่าวว่า มีผู้ใช้บริการด่านพรมแดนไปยังประเทศไทยลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นผลมามาจากความตึงเครียดทางการเมืองในประเทศไทย จนเกิดความรุนแรงเกิดขึ้น ในกรุงเทพมหานคร
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และ สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และ ยังหวังว่า จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เมื่อเหตุการณ์ความวุ่นวายเริ่มสงบลง