กต.นำญาติเยี่ยม13โทษประหารญ.ไทยในจีน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำญาติของนักโทษหญิงไทย คดียาเสพติดที่ถูกศาลจีนตัดสินประหารชีวิตแล้ว จำนวน 13 คน ไปเยี่ยม โดย น.ส.มธุรพจนา อิทธะรงค์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้รับมอบหมายจาก นายจักร บุญหลง อธิบดีกรมการกงสุล ให้เป็นหัวหน้าคณะนำญาตินักโทษจากประเทศไทย จำนวน 10 คน และบินไปสมทบจากประเทศแคนาดาอีก 1 คน เดินทางไปยังนครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. ที่ผ่านมา

โดยวันแรก นายโหล กัว กรรมการฝ่ายการเมือง กรมบริหารเรือนจำ มลฑลกวางตุ้ง ได้นำผู้บริหารเรือนจำ ให้การต้อนรับ นำเข้าห้องประชุมของเรือนจำ พร้อมทั้งเปิดเผยให้ทราบว่า ขณะนี้มีนักโทษชาวไทย ถูกคุมขังในเรือนจำของมณฑลกวางตุ้ง จำนวน 39 คน เป็นนักโทษชาย 12 คน ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำชาย ตงกว่าน และ นักโทษหญิง 27 คน ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำหญิงกวางตุ้ง ที่กวางโจว ในจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 34 คน เป็นผู้ กระทำผิดคดีลักลอบขนยาเสพติด เข้าประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 92 และความผิดในคดีลักลอบขนยาเสพติดเข้า ประเทศที่ มณฑลกวางตุ้ง มีโทษสูงสุดถึง ประหารชีวิต หากศาลตัดสินประหารชีวิต ก็ต้องถูกประหารชีวิต ถ้าศาล พิจารณาแล้ว เห็นควรให้คุมขังระหว่างรอการลงอาญา หากประพฤติตนดี ก็อาจได้รับการลดโทษ

นายโหล กัว เปิดเผยอีกว่า สำหรับผู้ต้องขังหญิงไทยทั้งหมด ศาลตัดสินประหารชีวิตแล้ว และถูกคุมขังระหว่าง รอการลงอาญา ได้รับการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด และมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย ได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งด้านอาหาร การตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล รวมทั้งทำงานและได้รับรายได้ นอกจากนี้ ระหว่างถูกคุมขัง หากมีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และทำตัวเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทางเรือนจำก็จะ พิจารณาเสนอให้มีการลดโทษ จากโทษประหารชีวิต ลดเหลือจำคุกตลอดชีวิต และลดลงไปอีกต่ำสุด จำคุก 10 ปี ในปัจจุบัน นักโทษหญิงไทย จำนวน 27 คน ถูกตัดสินประหารชีวิต 13 คน เดิมมี 11 คน และเพิ่งรับตัวมาเพิ่มใหม่ อีก 2 คน โทษจำคุกตลอดชีวิต 10 คน จำคุก 15 ปี 3 คน และจำคุก 12 ปี 1 คน ในจำนวนนี้เป็น เอดส์ 1 คน