DSIฟ้องหน.คลังสินค้าธ.ก.ส.อุบลฯและพวก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ นำสำนวนคดีทุจริตโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มาส่งมอบให้ อัยการฝ่ายคดีพิเศษ พิจารณาสั่งคดี โดย ดีเอสไอ ได้สรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้อง นายธนัช ธาราดล หัวหน้าคลังสินค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี กับพวกรวม 54 ราย ซึ่งเป็นลูกจ้างของ ธ.ก.ส. และลูกจ้างลานมันสัมปะหลัง จังหวัดอุบลราชธานี 17 ราย ในข้อหาฉ้อโกง , เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีการทุจริตโครงการแทรกแซงตลาดมันสัมปะหลัง และเป็นเจ้าหน้าที่รับเอกสาร หรือ กรอกข้อความลงในเอกสารมิชอบ

ส่วน นางสาว อำนวยพร ศรีคำ และ นายโยธิน ผ่องแผ้ว ลูกจ้างองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ดีเอสไอ สั่งไม่ฟ้อง เนื่องจาก ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่อ้างว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลทั้งสอง พบว่าเป็นลายมือปลอม