อานันท์จี้รัฐเลิกพรก.บอกสถานการณ์ดีขึ้น

อานันท์จี้รัฐเลิกพรก.บอกสถานการณ์ดีขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย แถลงว่า สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ คลี่คลายล่วงเลยมานานพอสมควร และมีทิศทางสงบมากขึ้น ขณะที่ คณะกรรมการยังมีความห่วงใย ในเรื่องการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จะส่งผลเสียต่อความสมานฉันท์ อีกทั้งไม่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเร็ว ขณะเดียวกัน คณะกรรมการมองปัญหาความปรองดองในระบอบประชาธิปไตยว่า ต้องมองปัญหานี้ในเชิงการเมืองมากกว่าเชิงกฎหมาย แต่ทั้งนี้คณะกรรมการไม่มีอำนาจที่จะบังคับรัฐบาลได้ จึงเป็นการเสนอความเห็นโดยบริสุทธิ์ใจเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการยกเลิก คณะกรรมการก็จะทำงานต่อไป