ปธ.หอฯลำปางเชื่อเลิกพ.ร.ก.ศก.-เที่ยวคึก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เนื่องจาก ก่อนหน้านั้นที่ รัฐบาล ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมนั้นได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก นักท่องเที่ยวลดลง ส่วนการท่องเที่ยวการซื้อขายต่าง ๆ ภายในจังหวัด ก็ไม่คึกคัก ซึ่งที่ผ่านมาทางหอการค้า จ.ลำปาง ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังรัฐบาล ให้มีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ จ.ลำปาง อยู่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หลังรัฐบาลประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดลำปางตลอดทั้งเดือน ทั้งนี้ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ยังเชื่อว่าเศรษกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง