พม่ายังปิดด่านแม่สอด-สถานการณ์ดีขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ชายแดน ไทย - พม่า ในวันนี้ นับว่าย่างเข้าวันที่ 12 แล้ว ที่ทางการพม่าด่านเมียวดี ตรงข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก ได้มีการปิดด่านถาวรห้ามบุคคลและสินค้า ข้ามไปมาตั้งแต่เช้า แม้ด่านฝั่งไทยจะเปิดแต่ก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงา เพราะฝั่งพม่ายังคงปิดอยู่ แต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่พม่าเริ่มปล่อยให้ท่าเรือ ตามวิถีชีวิตบางจุด สามารถนำสินค้า อุปโภคบริโภคข้ามไปได้ อาทิ ยารักษาโรค น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันพืช อาหารแห้ง เสื้อผ้า เนื่องจาก ขณะนี้ฝั่งพม่าเอง เริ่มมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และโรคท้องร่วงรุนแรงจำนวนมาก และที่สำคัญทางพม่า ยังขาดแคลนยารักษาโรค จึงได้เปิดด่านผ่อนปรน ตามท่าเรือดังกล่าว

ส่วนสินค้าประเภท อุปกรณ์การก่อสร้าง หรือ สินค้าหนักอื่นๆ ยังคงห้ามเข้า จะอนุญาตให้เข้าทาง สะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งตอนนี้ ยังไม่มีการเปิดด่านพรมแดนดังกล่าวเลย