รศ.ดร.เทอดชี้การเรียนในม.ไทยต้องปรับอีก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รศ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง กล่าวในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์ระดับการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยหรือ ควอท. ในหัวข้อ ศูนย์ธรรมเป็นเลิศการเรียนการสอน กับคุณภาพการเรียนรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยว่า ปัจจุบัน การศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ยังไม่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะนั้นคณะเดียว ถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยของเมืองนอกจะพบว่าทุกคณะของสาขาวิชา จะต้องมีการเรียนการ สอน ที่เต็มไปด้วย คุณภาพให้เท่าเทียมกันทุกคณะ ทั้งนี้ ต้องมีการแก้ไขปัญหา 3 อย่าง ที่เกิดขึ้นคือ 1. นักศึกษาต้องมีความพร้อมที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน 2.อาจารย์ต้องเข้าใจการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 3. สภาพแวดล้อมทางสถาบันต้องจัดสถานที่ หรือ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในให้มีความทันสมัย เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง ยังกล่าวต่อว่า อยากจะฝากไปยังคณะอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการสอน อย่าพยายามบังคับ หรือ ยัดเยียดความรู้ทั้งหมด ให้กับนักศึกษาโดยตรง แต่นักศึกษา ต้องพยายามตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์กำลังสอนจะดีกว่า เพื่อเสริมสร้างความคิด ความเข้าใจให้กับนักศึกษามากขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!