ลำปางเร่งกำจัดยุงลายหลังผู้ป่วยเพิ่มสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ออกทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโรงเรียน และตามวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครบาลลำปางอย่างต่อเนื่อง หลังพบว่า สถิติของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของจังหวัดลำปาง พุ่งขึ้นสูงถึง 297 ราย แล้ว แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในช่วงเดียวกัน ลดลงเล็กน้อย แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก ในช่วงฤดูฝนนี้ ส่วนในเขตอำเภอเมืองลำปาง ยังพบว่ามีสถิติผู้ป่วยสูงที่สุด
ของจังหวัดลำปาง

ด้าน นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผย ถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ว่า ช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องทุกวัน และเข้าสู่ช่วงฤดูฝน การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีน้ำขังตามแอ่งน้ำ และภาชนะต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้สั่งการให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ให้คำแนะนำกับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ให้กำจัดลูกน้ำยุงลายให้ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการป้องกัน และให้ออกสำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นประจำทุกสัปดาห์
เพื่อให้สถิติของผู้ป่วยนั้น ให้ลดน้อยลง