หนุ่มเชียงรายบวชน้อยลงหลังเจอพิษศก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้ชายไทย มาบวชในช่วงเข้าพรรษาลดลง เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลัก เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่อง เศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ ทำให้คนที่จะบวชน้อยลง และรองลงมาน่าจะเป็นในเรื่องของความสนใจในประเพณีการบวชเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีการสืบทอด หรือ ไม่มีการส่งเสริมกันอย่างจริงจัง และหากมีการส่งเสริม เชื่อว่า ชายไทยน่าจะกลับมาบวชในช่วงเข้าพรรษานี้มากขึ้น

ส่วนข้อมูลวัดร้างในจังหวัดเชียงราย ที่มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้มีทั้งสิ้น 200 วัด เนื่องจาก ไม่มีพระจำวัด ส่วนวัดที่ ไม่มีพระสงฆ์จำวัด มีแต่สามเณรมีอยู่ประมาณ 20 วัด ขณะที่พระสงฆ์ ที่จำวัดอยู่เพียงรูปเดียวภายในวัดนั้น
ในจังหวัดเชียงรายถือว่ามีมากนั้น แสดงให้เห็นว่า การบวชในช่วงเข้าพรรษา และช่วงอื่น ๆ ที่ผ่านมา มีการบวชลดลง