สุวิทย์บินบราซิลปัดนัดหารือกัพูชานอกรอบ

สุวิทย์บินบราซิลปัดนัดหารือกัพูชานอกรอบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ก่อนออกเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 34 ที่ ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 25
ก.ค. - 3 ส.ค. นี้ โดยกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เท่าที่ทราบจนถึงขณะนี้ ที่ประชุมมีวาระการประชุม เรื่องเขาพระวิหารแล้ว เพียงแต่ยังไม่เห็นเนื้อหาเป็นเอกสาร ว่ามีรายละเอียดอย่างไร แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมานับปี ได้มีการประสานและพูดคุยกับภาคีสมาชิกของอนุสัญญามรดกโลกมาตลอด ซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชา ว่าเป็นอย่างไร จึงเชื่อว่า การไปแสดงจุดยืนของไทย คือจะไม่สนับสนุนแผนบริหารจัดการพื้นที่ โดยรอบเขาพระวิหาร จน
กว่าการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชา จะมีข้อตกลงที่ชัดเจนจะได้รับการสนับสนุนจากชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ นายสุวิทย์ ยังกล่าวปฏิเสธถึงข่าว การนัดพบระหว่างตนเอง และผู้แทนในระดับทูตของกัมพูชา และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรบราซิล ประจำยูเนสโก ที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม นี้ซึ่งยืนยันว่า ไม่มีเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางไปบราซิลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ มีรายงานข่าวว่า นายสุวิทย์ จะนัดพบกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อหารือเรื่องการเตรียมเสนอให้ชะลอแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร ซึ่งเป็นการหารือนอกรอบก่อนเข้าที่ประชุมนั่นเอง