ปลัดกห.ยันซื้อรถหุ้มเกราะไม่มีทุจริตแน่

ปลัดกห.ยันซื้อรถหุ้มเกราะไม่มีทุจริตแน่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.อภิชาติ เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง กรณีการจัดซื้อรถหุ้มเกราะจากประเทศยูเครน ของกองทัพบกในระยะแรก 96 คันว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการชี้แจงกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. โดยจะมีการเปิดประมูลใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ ซึ่งเข้าข่ายการผิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่นั้น

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ไม่ต้องมีการเปิดประมูลใหม่ แต่ต้องมีการแก้ไขสัญญาให้สอดคล้อง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ขณะที่การจัดซื้อรถหุ้มเกราะในระยะที่ 2 จำนวนกว่า 121 คันนั้น ยังไม่ได้มีการดำเนินการ เป็นแค่การขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรี ขณะเดียวกันปฏิเสธว่า การจัดซื้อรถหุ้มเกราะไม่ได้มีการทุจริต แต่ที่ต้องเร่งจัดซื้อล๊อตที่ 2 เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และมีความจำเป็นเพื่อให้เพียงพอต่อกำลังพลที่มีอยู่ รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกองทัพเพื่อทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ยังกล่าวด้วยว่า การที่กองทัพบกเปลี่ยนวิธีการซื้อแบบรัฐต่อรัฐ เป็นแบบวิธีพิเศษนั้น ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์กับบริษัทผู้ผลิตให้กับประเทศยูเครน