คนเว็ปชี้รัฐต้องจริงจัง กม.คอมพิวเตอร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้ประสานงานมีเดีย มอนิเตอร์ ไทยแลนด์ ได้กล่าวในงานครบรอบ 3 ปี การบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ว่า จากการที่ตนได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และวิเคราะห์สื่อสารมวลชนทุกแขนงบ่งชี้ให้เห็นถึงปฏิกิริยาของประชาชนในการรับฟังสื่อในปัจจุบัน หันมาบริโภคข่าวสารทางสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้น อีกทั้งยังมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงที่เสียดสีหมิ่นเหม่กันอย่างแพร่หลาย โดยที่ผู้คนกลุ่มนี้อาจยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตนเองกำลังทำผิด บางรายถึงขั้นทำไปด้วยความสะใจและหาที่ระบายความโกรธแค้น จากฝั่งที่ตนมีความคิดเห็นที่แตกต่างเท่านั้น ตรงจุดนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกที่รุกลามเข้าสู่โลกไซเบอร์ ซึ่งหน่วยงาน หรือกลไกของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุม กว่าจะดำเนินการต้องใช้เวลาอย่างยาวนาน ทั้งหมดนี้เป็นอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น หากรัฐบาลไม่รีบปรับเปลี่ยนกฎระเบียบข้อบังคับ อนาคตคงจะควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตได้ยาก นอกจากนี้ผู้ประสานงานมีเดีย มอนิเตอร์ ไทยแลนด์ ยังได้นำภาพบุคคลสำคัญต่างๆ ที่มีการตัดต่อ และใช้คำพูดล้อเลียนเสียดสีมาแสดงให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับชมอีกด้วย