ตรวจพบสารปนเปื้อนในอาหารที่เชียงใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันชุมชนเกษตรกรยั่งยืน ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไก เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของ จ.เชียงใหม่ พบความไม่ปลอดภัยในอาหารหลายอย่าง นายเกียรติศักดิ์ ฉัตรดี ผู้ประสานงานโครงการกล่าวว่า การตรวจสอบอาหารที่จำหน่ายใน จ.เชียงใหม่ 6 ประเภท 47 ชนิด 91 ตัวอย่าง พบว่า มีอาหารที่ควรเฝ้าระวังหลายชนิด เช่น นมโรงเรียน มีปริมาณโปรตีนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน พบสีสังเคราะห์ผสมในไส้กรอก พบสารออร์กาโนฟอสเฟต ในผักคะน้า บล็อกเคอรี่ กะหล่ำปลี และถั่วฝักยาว และในผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล และสมเขียวหวาน และพบสารไพรีทรอยด์ ในองุ่นและแตงโม ส่วนในอาหารแห้ง เห็ดหอมแห้ง เห็ดหูหนูขาวแห้ง สาหร่ายแห้ง กุ้งแห้ง ก็พบการปนเปื้อนของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกัน ซึ่งจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาต่อไป