จัดโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน6จ.ใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เป็นประธานเปิด โครงการรวมพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมทั้ง 5 จังหวัดชาย แดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,000 คน ประกอบด้วย จ.สตูล, สงขลา, ยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อเข้ารับการอบรม
และไปจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมขึ้น เพื่อบริการกับคนในชุมชนในด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การป้องกัน ปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เป็นต้น โดยทางกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมาย ให้กรมคุมประพฤติ เป็นเจ้าภาพหลัก ทำหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำหรับรองรับการดำเนินงานในระดับพื้นที่
เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสันติสุขให้กับพี่น้องในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!