นายกฯแนะทุกฝ่ายมีสติไม่ใช้อารมณ์แก้ปัญหา

นายกฯแนะทุกฝ่ายมีสติไม่ใช้อารมณ์แก้ปัญหา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน "ศธ. รวมพลังสร้างความปรองดอง เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย" โดยระบุว่า รัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิรูปประเทศ เพราะคุณภาพของคนที่สะท้อนผ่านทักษะในการดำรงชีวิตนั้น จะต้องมีการปลูกฝังและสร้างทักษะการดำรงชีวิตในสังคม ที่มีความหลากหลาย ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอน การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากากรปฏิบัติและการทำกิจกรรม โดยตนหวังว่ากิจกรรมนี้ จะมีส่วนสำคัญในการเป็นต้นแบบให้ภาคส่วนในสังคม นำไปปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้เยาวชนต่อไป

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า หัวใจของการปรองดอง คือ ความคิด การแก้ปัญหาต้องตั้งอยู่บนพื้นที่ ที่มีสติ สร้างสรรค์ ซึ่งการแก้ปัญหาที่ผ่านมาเราใช้อารมณ์ ใช้การทำลายล้าง สำหรับเยาวชนนั้น มีพลังของความกล้าหาญ และสร้างสรรค์ หากกระทรวงฯ ดึงมาใช้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะพื้นฐานของเยาวชนไทย ไม่เป็นรองใคร ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ จะต้องนำไปสู่การขยายผลเพื่อผลักแผนปรองดองให้ประสบผลสำเร็จได้