บรรยากาศจัดงานแห่เทียนพรรษาอุบลฯ คึก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศสัปดาห์แห่เทียนพรรษา ที่ จังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ทุกวัดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีช่างเทียน โดยวัดต่างๆ กำลังเร่งแกะเทียนพรรษา ตกแต่งเทียนพรรษาอย่างงดงาม วิจิตรตระการตา สำหรับการแห่เทียนพรรษามี 2 ประเภท คือ ประเภทแกะสลัก และประเภทติดพิมพ์ การแห่เทียนพรรษาแกะลายไทยพุทธศิลป์ มีลายกนก ลายนกคาบ ลายนาคขบ ลายกระจังตั้ง ลายกระจังคู่ ลายก้ามปู และ ลายกรวยเชิง เทียนบางต้นจะตกแต่งตามแนวพุทธศิลป์ พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ ลงมาโปรดพระมารดา

นายวิโรจน์ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในปีนี้ พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา คือ ปีนี้จะมีการแห่เทียนกลางคืน วันที่ 26,27 ก.ค. ซึ่งวันที่ 26 จะแห่เทียนกลางคืน เริ่มจากเวลา 20.00 น.-21.00 น. ทุกคืน อีกทั้งจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ มาเที่ยวชมงานแห่เทียนพรรษาปีนี้