พท.-ปชป.หาเสียงลต.ซ่อมร.ร.บดินทรฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศ การลงพื้นที่หาเสียงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 6 กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ของ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย ที่บริเวณ โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 โดยผู้สมัครทั้ง 2 พรรค ได้ส่งตัวแทนขึ้นเวทีที่ บริเวณลานเอนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อกล่าวถึงนโยบายและกล่าวเชิญชวนให้นักเรียน ได้รับรู้ถึงการแสดงออก ในเรื่องของประชาธิปไตย และยังกล่าวเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 5 ก.ค. นี้ด้วย ส่วนทางด้านตัวแทนของผู้สมัคร ที่ขึ้นเวทีในครั้งนี้ได้แก่ นายเจริญ คันธวงศ์ เป็นตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ และ นายสิงห์ทอง บัวชุม เป็นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับและได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณาจารย์ ในโรงเรียนเป็นอย่างมาก