พิจิตรน้ำไม่พอให้เกษตรกรเลื่อนทำนา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ชลประทานพิจิตร ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำ เพื่อใช้ในการทำนาของเกษตรกรพิจิตร ว่า จากที่เคยประกาศให้เริ่มทำนาได้กลางเดือนกรกฎาคม แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ ยอมรับว่าระดับน้ำในเขื่อน ยังมีไม่เพียงพอที่จะผันน้ำไปช่วยชาวนาในเขตชลประทานได้ ดังนั้นจึงขอประกาศให้ชาวนาในพื้นที่ชลประทาน เลื่อนการทำนาไปอีก โดยจะขอให้เริ่มต้นการทำนาได้ที่ต้นเดือนสิงหาคม

แต่ดูเหมือนว่า คำประกาศของชลประทานพิจิตร ดูจะสายไปเสียแล้ว โดยผลพวงจากพายุ