คอป.ตั้ง วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เป็นเลขาฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. ที่มีผลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยวันนี้เป็นวันแรกที่มีการประชุมอย่างเป็นทางการ โดย นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการ คอป. ได้มีการแต่งตั้งให้ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการ คอป. รวมถึง นายวิทยา สุริยะวงศ์ และนายพีรยุตม์ วรรณพฤษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คอป. โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการไปตรวจสอบหาความจริง ในเหตุการณ์เดือน เม.ย.และ พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการเชิญบรรณาธิการข่าวและผู้สื่อข่าวมา รวมถึงช่างภาพภาคสนาม มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้อาจมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อร่วมการตรวจสอบอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการจะมีการลงพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อไปรับฟังความเห็นประชาชนตามท้องถิ่น โดยตั้งเป้าหมายใน จ.อุดรธานี เป็นพื้นที่แรก ทั้งนี้ตนเห็นว่า การดำเนินการของ คอป. มีเจตนาที่ดี จึงไม่กังวลเรื่องมวลชนที่อาจมีการต่อต้านการลงพื้นที่ของคณะกรรมการได้ นอกจากนี้ นายคณิต ยังมีการระบุถึง กรณีที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่าเป็นเรื่องของการเมือง ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ คอป.แต่อย่างใด