เครือข่ายลุ่มน้ำฝางร้องแก้ปัญหารุกป่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาการเครือข่ายลุ่มน้ำฝาง และชาวบ้าน ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ประมาณ 10 คน นำโดย นายวัชรินทร์ อุประโจง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำฝาง เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ ให้ช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่ป่ายางมน ขุนน้ำฝาง หลังจากที่คณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ได้เข้าไปตรวจสอบ พบว่า มีการลักลอบตัดไม้อย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ ได้ไม้แปรรูปจำนวนมาก แต่ล่าสุดมีการข่มขู่ปองร้ายผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทำให้เกิดความเกรงกลัวความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรม เข้าไปตรวจสอบก่อนจะแยกย้ายกันกลับ โดยศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป