กาฬสินธุ์ตรวจร่างกายผู้ค้าผักหาสารพิษ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางสิริวรรณ ยนตรี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะแพทย์ พยาบาล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่กองอนามัยสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบสุขภาพพ่อค้า แม่ค้า ขายพืชผักสวนครัวในตลาดสดทุ่งนาทอง เพื่อหาสารพิษตกค้างในร่างกายและตรวจกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน น.พ.สมคิด สุริยเลิศ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การตรวจสุขภาพครั้งนี้เป็นการเน้นให้เกิดการรณรงค์ในกลุ่มแม่ค้า พ่อค้า ขายพืชผักสวนครัว เนื่องจากปัจจุบันพบว่า เกษตรกรได้หันไปใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักมากขึ้น และมักจะเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค แต่ในกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าขายผัก ที่จะต้องหยิบจับสัมผัสพืชผักโดยตรง ก่อนจะถึงมือผู้บริโภคสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกายจำนวนไม่น้อย จึงมักจะซึมเข้าร่างกายโดยไม่รู้ตัว การตรวจจึงเน้นไปที่การเจาะเลือดตรวจหาสารพิษในร่างกาย ทั้งนี้ผลการตรวจพบว่า ตามผิวหนังและเม็ดเลือดมีกลุ่มเสี่ยงที่มีการปนเปื้อนสารเคมีอยู่จำนวนหนึ่ง จากการสุ่มตรวจพ่อค้าแม่ค้า 100 คน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคเบาหวาน และมะเร็งปากมดลูก ยังได้มีการทำทะเบียนประวัติผู้ป่วยที่จะทำการแนะนำโรคอย่างถูกวิธี สำหรับการสุ่มตรวจนั้น ถึงแม้ในจำนวนสารพิษในร่างกายจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายในขณะนี้ แต่ในอนาคตหากเกิดการสะสมจำนวนมาก ก็จะทำให้ร่างกายเกิดเจ็บป่วยเป็นโรคอื่นๆ ได้ ในการหยิบจับพ่อค้าแม่ค้า ควรที่จะต้องสวมถุงมือ และการใช้ด่างทับทิมในการทำความสะอาดผัก ทั้งนี้ยังจะเป็นผลดีทั้งผู้จำหน่ายและผู้บริโภคด้วย