บรรยากาศชายแดนแม่สอดเงียบเหงา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก ได้กล่าวถึง กรณีที่ ทางการพม่า ปิดพรมแดนแม่สอด บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยพม่าและท่าข้าม ตามวิถีชีวิตขนส่งสินค้า กว่า 10แห่ง โดยไม่ให้ชาวไทยและชาวพม่าไปมาหาสู่กันนั้น ซึ่งแรก ๆ ก็เชื่อว่า พม่า ไม่พอใจในการสร้างพนังกั้นดินที่ริมฝั่งแม่น้ำเมย ท่าข้ามที่ 10 ซึ่งเดิมทางฝ่ายปกครอง ไม่สามารถสั่งระงับได้ เพราะเป็นงานที่มาจากส่วนกลางของกรมโยธาธิการ แต่ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างแล้ว แต่ทางพม่า ยังคงปิดด่านพรมแดนต่อไป แต่ทราบว่า พม่าน่าจะมีปัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน โดยการจัดระเบียบชายแดน และเคลียร์พื้นที่ป้องกันก่อการร้ายมากกว่า ซึ่งขอยืนยันว่า การปิดด่านครั้งนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับพนังกั้นดินริมฝั่งแม่น้ำเมย แต่เป็นปัญหาภายในของพม่าเอง ทั้งที่ทางไทย ได้ยืนยันไปแล้วว่า ทางกระทรวงมหาดไทยของไทย ได้สั่งระงับการก่อสร้างพนังกั้นดินแล้ว สำหรับบรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนไทย-พม่า ในขณะนี้ เงียบเหงาไม่มีชาวไทย และชาวพม่า สัญจรไปมาเลย