ศอ.บต.จัดแข่งวงดนตรีชิงแชมป์5จว.ใต้

ศอ.บต.จัดแข่งวงดนตรีชิงแชมป์5จว.ใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ห้องประชุมชั้นล่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้สึกรักและหวงแหนแผ่นดินเกิด ดังนั้น ศอ.บต. จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันวงดนตรี ชิงแชมป์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ตามโครงการ บทเพลงเพื่อแผ่นดิน ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา โดยเปิดรับสมัครวงดนตรีเยาวชน จากทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย สตูล , สงขลา , ยะลา , ปัตตานี และ นราธิวาส เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2553 คุณสมบัติของวงที่จะสมัคร มีอายุไม่เกิน 28 ปี เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 25 ก.ย.2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วงที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 50,000 บาท รองอันดับ 1 , 2 รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 30,000 บาท , 20,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลยอดเยี่ยมอีก 5 รางวัล