นายกฯเตรียมเป็นปธ.ประชุมครม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยจะขาด นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ที่อยู่ระหว่างการเดินทางไปพบกับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ ที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ นายอภิสิทธิ์ เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติยกเลิกการประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในบางจังหวัด จากทั้งหมด 19 จังหวัด ขณะที่ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอให้ที่ประชุมรับทราบมติแนวทางการยุติสัมปทาน โทรศัพท์มือถือ เปลี่ยนเป็นการออกใบอนุญาตให้บริการ หรือ ลายเส้น 2 ปี แทน

ส่วนกระทรวงคมนาคม เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหาการใช้เงินกู้ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะใช้พัฒนาระบบรางของไทย เนื่องจากเงินกู้ดังกล่าว ได้มีการเจรจากันมาตั้งแต่ปี 2550 แต่ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อยุติ และกระทรวงมหาดไทย เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้ง นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นปลัดกรุงเทพมหานคร แทน นายพงษ์ศักดิ์ เสมสันต์ ที่ถูกโยกย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำทั้งนี้ ต้องจับตาว่า ในวันนี้คณะรัฐมนตรีจะมีมติยกเลิกการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในกี่จังหวัดด้วย