จีนทุ่มกว่าแสนลบ.สร้างรง.ไฟฟ้านิวเคลียร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สื่อท้องถิ่นของจีน รายงานจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ที่ระบุว่า ทางการจีน ได้อนุมัติแผนการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองพิเศษกว่างสี เพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานหมุนเวียน
ของประเทศ โดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 24,000 ล้านหยวน หรือราว 112,000 ล้านบาท

โดยประเทศจีน มีความก้าวหน้าการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ หนึ่งในความพยายามเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และลดการพึ่งพาถ่านหินซึ่งเป็นแหล่งที่มาของพลังงานหลั ถึงร้อยละ 70 ของความต้องการของประเทศ

นอกจากนี้ จีน ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 10 ภายในปี 2010 และให้ได้ร้อยละ 15 ภายในปี 2015

โดยเครื่องปฏิกรณ์ CPR 1000 ที่จะใช้ติดตั้งในโรงงานไฟฟ้าพลีงนิวเคลียร์หลังใหม่นี้ ได้รับการออกแบบโดย"บริษัทกลุ่มพลังงานนิวเคลียร์กวางตุ้ง" ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่ใช่วัสดุร้อยละ 80 ที่ผลิตในประเทศจีน โดยเครื่องปฏิกรเครื่องแรก คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ ภายในปี 2015 และเครื่องที่ 2 ภายในปี 2016

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวได้รับการอนุมิติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเป็นหนึ่งใน 23 โครงการ ตามโคงการการลงทุนปักกิ่ง ในเขตพื้นที่ยากจนของจีน ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 682,200 ล้านหยวน