เอสซีเข้าชี้แจงธุรกรรมรอบ 2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.มานิต ธนสันติ ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินและการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดเผยถึงการ เข้าชี้แจงธุรกรรมทางการเงิน ต้องสงสัยในรอบ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลรวม 7 รายชื่อ ว่า วันนี้ มีตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจาก 7 บริษัท เดินทางเข้าพบ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบอำนาจให้ทนายความ เดินทางเข้าชี้แจงโดยตรง พร้อมยื่น เอกสารการทำธุรกรรมเพิ่มเติม ขณะที่ บริษัท เวิร์ธซัพพลายส์ จำกัด บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท บี พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทประไหมสุหรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ส่งตัวแทนนำเอกสารเข้าชี้แจง รายละเอียด ในภาพรวมเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยแทน

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้นัดให้บริษัทประไหมสุหรี ชี้แจง อีกครั้งใน วันที่ 21 ก.ค. นี้ เนื่องจาก ยังมีรายละเอียดที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนบริษัท พี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เอส ซี เค เอสเทต จำกัด ให้ชี้แจงอีกครั้ง ในวันที่ 22 และ 23 ก.ค. ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ จะมีการแถลงข่าว แยกรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสีขาว ซึ่งสามารถชี้แจง ธุรกรรมได้ เพื่อนำส่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ ศอฉ. เพื่อพิจารณายกเลิกระงับการทำธุรกรรมต่อไป