ผู้ว่ากาฬสินธุ์พบสื่อร่วมสร้างปรองดอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เป็นประธานในโครงการพัฒนาเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น
โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นทุกแขนงร่วมกิจกรรม

โดย นายวิโรจน์ กล่าวว่า เหตุทางการเมืองที่ผ่านมา ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญในเชิงสังคม ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ไขให้กลับคืนมา
สงบสุขอีกครั้ง โดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีความสำคัญอย่างในการทำหน้าที่ด้วยความเข้าใจ โดยหลักการประชาสัมพันธ์ที่สร้าง
ความปรองดองให้ประชาชนสนใจในการพัฒนาปากท้อง ความเป็นอยู่ที่พอเพียงตามรอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งบทบาท
นับจากนี้สิ่งที่ต้องการให้สื่อทุกแขนงได้ร่วมกันคือการทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกัน โดยในปี 2554 จังหวัด จะได้นำนโยบายรัฐบาล
เข้ามาปรับปรุงพัฒนา ใน 3 ด้าน คือ การส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าโอทอปและภาคการท่องเที่ยวและเชื่อว่าแนวทางนี้ จะทำให้สังคมมีความสงบสุขอย่างแน่นอน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!