พม่ายังคงปิดด่านแม่สอด-เมียวดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ เชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ทางการพม่ายังคงมีการปิดด่านพรมแดน โดยไม่ให้รถบรรทุกสินค้าและประชาชนสัญจรไปมา โดยไม่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบถึงสาเหตุ การปิดด่านพรมแดน เนื่องจากการปิดด่านพรมแดนของพม่านั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าการนำเข้า-ส่งออก ระหว่างกัน มีมูลค่ามากกว่าวันละ 300 ล้านบาท ล่าสุด วันนี้ตลาดริมเมย ได้ปิดเงียบ แทบไม่มีผู้คนสัญจรไปมา มีแต่เฉพาะแรงงานพม่าที่ตกค้างอยู่ในฝั่งไทย ก็พยายามว่าจ้าง และหาผู้นำทางข้ามแม่น้ำเมยไปฝั่งพม่า โดยใช้แพยางลักลอบข้ามกลับฝั่งพม่า

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก กล่าวว่า การปิดด่านพรมแดนครั้งนี้ คาดว่า น่าจะมาจากวันที่ 19 ก.ค. พ.ศ. 2490 ที่ชาวพม่าฝ่ายประชาธิปไตย จะรำลึกถึงการจากไปของ นายพล อองซาน นักปฏิวัตรพม่า ซึ่งเป็นบิดาของ นางอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรคนักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ผู้นำฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายในประเทศ และการลอบเข้าไปก่อวินาศกรรม ของกลุ่มต่อต้านกลุ่มต่างๆ