สธ.เตือนไข้เลือดออกระบาดหนักขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การระบาดของโรคไข้เลือดออกในขณะนี้ ยังคงพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พบผู้ป่วยแล้ว รวม 36,087 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.81 ต่อแสนประชากร ส่วนผู้เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบ เพิ่มอีก 3 ราย ที่ จ.ยะลา 1 ราย ตราด 1 ราย และนครพนม 1 ราย ทำให้ ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในปีนี้ อยู่ที่ 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเกิดโรคได้สั่งการไปยังสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงให้จัดทำรายงานอัตราป่วยตายในพื้นที่ คู่กับดัชนีลูกน้ำยุงลายในแต่ละพื้นที่ ส่งมายังสำนักปลัดกระทรวง เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ระบาดเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ยังไม่พบการกลายพันธุ์ หรือ มีสายพันธุ์ใหม่ เข้ามาระบาดใหม่ในประเทศไทย โดยสายพันธุ์ที่พบระบาดมากสุด ยังคงเป็นสายพันธุ์ เดงกี่ 1 รองลงมาคือ เดงกี่ 2 , 3 และ 4 ตามลำดับ สำหรับพื้นที่ที่พบมีอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกสูงที่สุดคือ พื้นที่ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคใต้ อีสาน และภาคเหนือ