เชียงรายเตือน18อ.เฝ้าระวังน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงราย ได้แจ้งไปยังที่ว่าการอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้มีการแจ้งเตือนประชาชน ให้ระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และจัดเวรยามเฝ้าสังเกตระดับน้ำตามแม่น้ำสายต่างๆ รวมถึงปริมาณน้ำฝน หากเกินมาตรฐาน ก็สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันที

เนื่องจากในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และภาคเหนือ มีพายุโซนร้อนเกิดขึ้น และในจังหวัดเชียงราย ก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ในทุกพื้นที่รวมทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ ส่วนพื้นที่ ที่มีการจับตามากเป็นพิเศษคือ พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อําเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอเทิง และอำเภอพญาเม็งราย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากของทุกปี