ชาวเชียงรายร่วมรำลึกถึงสมเด็จย่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ประชาชน และชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย หมากเค็ง ต้นเทียน ต้นดอก ต้นผึ้ง ขันดอก ต่อหน้าพระบรมรูป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความ จงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

โดยเฉพาะชาวจังหวัดเชียงราย และชาวไทยภูเขา ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร เนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 ก.ค. ทางจังหวัดเชียงราย จึงจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรชาวเชียงราย อันเป็นล้นพ้น

อย่างไรก็ตาม การจัดพิธีดังกล่าว ถือว่าเป็นการตานหาแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นแบบประเพณีทางล้านนา