พม่าปิดด่านชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ด่านการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พม่าได้ปิดพรมแดนอีกครั้ง โดยห้ามทั้งบุคคลและรถบรรทุกสินค้าข้ามแดนเด็ดขาด ส่งผลให้มีประชาชนชาวพม่าตกค้างในที่ฝั่งไทย เพื่อรอการเดินทางกลับ ซึ่งการปิดพรมแดนพม่าครั้งนี้ ทางพม่าได้มีการนำแผงเหล็กมากั้น และยังมีการนำกุญแจมาล็อกไว้อีกด้วย ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน รวมทั้งการค้ารายวัน ซึ่งเดิมในแต่ละวัน จะมีชาวพม่าเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค วันละกว่า 1,500 คน คิดเป็นเงินวันละหลายล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมถึงสินค้านำเข้าปกติ ที่มีมูลค่าตัวเลขปัจจุบันเดือนละกว่า 3,000 ล้านบาท

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ได้รับแจ้งว่ามีการปิดพรมแดนของพม่าวันนี้ เพื่อต้องการจัดระเบียบการค้าชายแดนใหม่ เพราะพม่าต้องการตรวจสอบสินค้าและรถบรรทุกสินค้า รวมทั้งการเข้าออกประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการการค้าชายแดนพม่า ได้ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ในแต่ละวันมีรถบรรทุกสินค้าเข้าออกจำนวนมาก แต่เก็บภาษีได้น้อย จึงต้องการจัดระเบียบ
การค้าชายแดนในฝั่งพม่าใหม่ทั้งระบบ