กาฬสินธุ์ทำบุญให้คนเสียชีวิตจากการชุมนุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกศรี นายประทีป ฤทธิกุล นายอำเภอยางตลาด พร้อมด้วย นายประจักษ์ ภูแลขำ นายกเทศบาลตำบลโคกศรี และชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป รวมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์ทางการเมือง โดยประสงค์ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ภาวนาให้ประเทศ กลับคืนสู่ความสงบสุข นายกเทศบาลตำบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นแนวทางหนึ่ง ในการที่จะนำประชาชน ที่มีความคิดเห็นที่ต่างกันได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะ การทำบุญที่สื่อ ให้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยเฉพาะ ในสถานการณ์ความแตกแยกทางสังคม จึงจำเป็นที่ต้องนำวิธีการสร้างขวัญกำลังใจ โดยการเริ่มต้นใหม่ด้วยการทำบุญ

ทั้งนี้ ในส่วนเทศบาลได้ทำการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาปรองดองด้วยความรักที่ดีโดยการนำเอาแนวทางการสร้างชุมชนดั่งเดิมให้กลับมาเหมือนในอดีต