ถาวร ตั้งคณะทำงานเร่งพัฒนา5จว.ชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งปีงบประมาณ 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 367 โครงการ งบประมาณ 18,248 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 7,899 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 43 นั้น ตนได้ ตั้งคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยติดตามหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพื่อประเมินผลโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงเร่งรัดโครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 50 และโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะแผนการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ครัวเรือนขั้นต่ำจากปี 64,000 บาทเป็น 120,000 บาทภายในปี 2555

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมอบหมายให้ติดตามเร่งรัดโครงการพัฒนาด่านชายแดน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนการพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงานเนื่องจากบางโครงการมีปัญหาเรื่องร้องเรียนและสถานที่ก่อสร้าง โดยตนจะพิจารณาหาทางออกเพื่อให้โครงการได้เดินหน้าต่อไปเร็วที่สุด