ผู้ว่าเลยยันวังสะพุงไม่ใช่ที่ฝึกเสื้อแด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวถึง แนวความคิดโครงการ เลยโมเดล เพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติ ว่าตนเองพยายามทำให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุข มีความปรองดองกัน สร้างกรอบขึ้นมาแล้วนำไปถามว่า จะปรองดองกันอย่างไร โดยการจัดเวทีเสวนาในกลุ่มเล็ก ในตำบลและอำเภอนั้น ชาวบ้าน ได้เสนอความเห็นว่า ควรเร่งปรับฐานเศรษฐกิจ อาชีพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ แหล่งน้ำ ถนน การท่องเที่ยว ที่จะช่วยเสริมรายได้ให้กับประชาชน หลังจากนี้ นายพรศักดิ์ ยังกล่าวถึง ข่าวการที่ให้อำเภอวังสะพุง เป็นฐานฝึกของคนเสื้อแดง โดยยืนยันว่า ไม่มี เป็นเพียงข่าวลวงมากกว่า เพราะตัวเองเช็กพื้นที่ทุกจุด ซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกัน เพราะที่จังหวัดเลย มีการฝึกอาสาปกป้องสถาบันของหน่วยราชการอยู่ด้วย