ศุภชัยรับผลักดันงบพัฒนาการประปาจ.เลย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวระหว่างการตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายการปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ว่า การพัฒนาประปาส่วนภูมิภาคในขณะนี้ จะมีความพัฒนาศักยภาพและการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวของ จ.เลย รวมถึง สามารถพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งทางรัฐบาล ก็จะทำให้ รัฐบาลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น เพื่อประโยชน์ของประชาชน ขณะที่ นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ. ) สาขาเลย กล่าวว่า จากการที่ กปภ. ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 164 ล้านบาท ตามโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยแข้มแข็ง สาขาการโครงสร้างการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำไปปรับปรุงขยายระบบผลิตและการจ่ายนำกปภ. สาขาเลย ให้รองรับการใช้น้ำในพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนนั้น ในการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบเดิมให้มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีก วันละ 7,200 ลบ.ม. และวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 400 มล.ม. ความยาว 14.9 กม.
รวมทั้ง วางท่อจ่ายน้ำใหม่และปรับเปลี่ยนเส้นท่อจ่ายน้ำขนาดต่าง ๆ ความยาวรวม 29.8 กม. ขณะที่ โครงการดังกล่าว มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 50%